Home Kinh nghiệm luyện nghe tiếng Anh 10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày...

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 8

0
1605
luyện nghe tiếng anh

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Let’s talk about health and sickness

So the topic today is about cold and flu

Most of people don’t or can’t distinguish between cold and flu

They often feel tired and they have a cough, a temperature

Runny nose and they say. Oh I’ve got a cold

Oh I’ve got a flu

But the difference between a cold and a flu is that

A flu starts suddenly

One minute you feel fine. I’m ok

And then you feel really bad

You have a temperature

You have a cough

And you’ve got …you know, very tired

That is the time you’ve got a flu

And after you get a flu

You can’t go to work

You feel reall, really bad

All you want to do is just go home, stay in bed

But a cold starts slowly

You still can go to work

So that is the big difference between flu and cold

You can still get up and then do your own things

And after 2 or 3 days, you feel better with a cold

But with a flu, maybe after 3 or 4 weeks you still really bad

And the best thing you can do is just lay down

Have a lot of water or orange juice

That is the best thing you can do with your antibiotics

We say – immune system

That’s one minute for today

Cùng nói về sức khỏe và bệnh tật nhé

Chủ đề hôm nay là về Cảm Và Cúm

Hầu hết mọi người không phân biệt giữa Cảm và Cúm

Họ thường thấy mệt, ho, số

Sổ mũi và rồi họ nói là. Ôi bị Cảm rồi

Ôi bị Cúm rồi

Nhưng sự khác biệt giữa cảm và cúm là

Bị cúm thì rất nhanh

Phút trước vừa thấy khỏe. Chả sao

Và ngay sau đó ốm luôn

Sốt

Ho

Và cảm thấy…bạn biết đấy, rất mệt

Đó là lúc bạn bị Cúm

Bạn không thể đi làm

Bạn cảm thấy rất tệ

Tất cả những gì bạn muốn chỉ là về nhà, nằm trên giường

Nhưng Cảm thì bị khá chậm

Bạn vẫn có thể đi làm

Đó là điểm khác biệt lớn giữa Cảm và Cúm

Bạn vẫn dậy và làm việc được

Và sau 2-3 ngày thì bạn sẽ thấy đỡ hơn với Cảm

Nhưng với Cúm, có thể tới 3-4 tuần vẫn thấy mệt

Và tốt nhất là nằm nghỉ

Uống nhiều nước hoặc nước cam

Đó là điều tốt nhất cho sự miễn dịch

Mà chúng ta gọi là – Hệ thống miễn dịch

Đó là 1 phút hôm nay

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here