Audio (Bấm để nghe)

 

——————————————————-

Dịch:

Are you ready for One Minute English today?

1 2 3

You are beautiful

You are smart

And you are unique

You are one of the most stunnings of all God’s creations

Your worth surpasses all Earthly things

Because in the eyes of the Lord God

You are loved

You are worth dying for

You’re worth more than the numbers on the scale

Or the hair product you use

Or the shoes you wear

Inside of you, there’s a woman

Read about the women in the bible

Ruth

Esther

Martha

Mary

These women changed the world forever

Inside of you

Inside of you is the same woman

With that same capability

With that same strength

With that same world changing ability

And your responsibility is to find that woman

And set that woman free

This is who you are

Bạn đã sẵn sàng cho chương Trình Tiếng Anh 1 phút chưa?

1 2 3

Bạn rất đẹp

Bạn thông minh

Và bạn là độc nhất

Bạn là một trong những điều tuyệt vời nhất của Chúa sáng tạo

Bạn đáng giá hơn tất cả những thứ Trần Tục

Bởi trong mắt Chúa

Bạn được yêu thương

Bạn xứng đáng được ai đó hy sinh vì bạn

Bạn đáng giá hơn nhiều mấy con số trên bàn cân

Hay là cái đồ mĩ phẩm tóc

Hay là đôi giày bạn đang đeo

Bên trong bạn, có 1 người phụ nữ

Hãy đọc về những người phụ nữ trong kinh thánh

Ruth

Esther

Martha

Mary

Những người phụ nữ đã thay đổi cả thế giới

Và bên trong bạn

Bên trong bạn chính là người phụ nữ đó

Với năng lực đó

Với sức mạnh đó

Với khả năng thay đổi cả thế giới đó

Và nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm người phụ nữ đó

Và giải phóng cho cô ấy

Đây chính là con người thật của bạn

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here