Và bây giờ, chủ đề ngày hôm này đó là: FRIEND.

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

This is One Minute English

And the topic today is about friends

We have a lot of friends since our childhood time

Until now

We got friends when we were a kid, friends in high school

Friends in university

We have colleagues at work

And different friends give us different sense of being

In some places, in some environments

There’s a sentence that I remember

A person said: “Tell me about your friend and I’ll tell you who you are”

In primary school and secondary school,

I was really bad at school

It wasn’t because of I was stupid or dumb or something

It was because of peer pressure

If you don’t know this, I’m gonna tell you

Peer pressure is something that your friends

 and people around you gives you

some people they are better than you

and they give you the feeling that

“You are not good enough”

And that thinking got stuck in my mind until I got into university

When I got into university, I had many friends

I’ve got to say that I had hundreds of friends

And then they stopped comparing themselves to each other

And I stopped comparing myself to the others too

And that was the time I changed a lot

My life was changed overnight

And that was the time I understand more about myself

About my life

And my relationship got better

I got more friends

I got better friends

I got more friends with the same interests

With the same purpose

They are the people that helped me get the success in my life

Tell me about your friends

Are they the peer pressure

Or are they the friends that are gonna help you

Achieve goals and purpose in life

That is the topic today

Và đây là Chương Trình Tiếng Anh 1 Phút

Chủ đề hôm nay là về Bạn bè

Chúng ta đều có nhiều bạn từ hồi còn nhỏ

Tới giờ

Chúng ta có bạn từ thuở ấu thơ, bạn trung học

Bạn đại học

Đồng nghiệp

Và nhiều người bạn cho chúng ta nhiều cảm quan khác nhau

Ở nhiều nơi, nhiều môi trường

Có 1 câu làm mình rất nhớ

Ai đó nói:” Nói cho tôi bạn của bạn là ai và tôi sẽ cho bạn biết về chính bạn”

Trường cấp 2, cấp ba,

Mình học rất tệ

Không phải vì ngu dốt hay gì đó

Mà vì mình bị áp lực đồng lứa

Nếu bạn không biết thì mình sẽ kể cho mà nghe

Áp lực đồng lứa là cái thứ mà bạn bè

Và những người xung quanh đem tới cho bạn

Khi có ai đó giỏi hơn bạn

Họ cho bạn một cái cảm giác rằng

“Cậu không đủ giỏi”

Và cái suy nghĩ ấy mắc kẹt trong đầu mình cho tới khi vào đại học

Khi vào đại học, mình có thêm nhiều bạn mới

Phải nói là có tới tới hàng trăm bạn

Và rồi họ thôi so sánh với nhau (vì nhiều quá mà)

Và rồi mình cũng thôi không đem bản thân ra so sánh nữa

Đó chính là lúc mình thực sự thay đổi

Cuộc đời đổi khác nhanh chóng

Đó là lúc mình hiểu bản thân hơn

Về cuộc sống

Các mối quan hệ trở nên tốt hơn

Có nhiều bạn hơn

Nhiều bạn tốt hơn

Bạn bè chung sở thích

Cùng mục tiêu

Họ lại chính là những người giúp mình gặt hái thành công

Hãy nói cho mình biết về bạn bè của bạn

Họ là những người gây áp lực

Hay họ là những người trợ lực?

Để bạn đạt mục tiêu cuộc sống?

Đó là chủ đề hôm nay

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here