Và bây giờ, chủ đề ngày hôm này đó là: TIME.

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Alright. This is One Minute English

And the topic today is about time

An average person lives for 78 years

And they spend most of their time

28 years for sleeping

10.5 years for working

9 years doing social media

Watching TV, watching youtube also

They spend 6 years doing chores

4 years eating and drinking

3.5 years for education

2.5 years for shopping

2.5 years for grooming

Only 1.5 years for childcare

1.3 years for commuting

It means that almost one and a half year

You spend time on the road

And we have 9 years left 

So what are you gonna do with 9 years?

Bad news is time flies

But the good news is you are the pilot

There are so many things that happen to your life

The thing is you are the person who drives the ship of your life

You are the person who decides what to do with that

Time is yours

Learn how to spend your time well

If you want to realize the value of one year

Ask a student who just failed a grade

If you want to know the meaning of one month

Ask a mother who just lost her child in the very last month

Of pregnancy

If you want to know about the value of one week

Ask an online editor of a magazine

If you want to know the meaning of one hour

Ask a couple who is living long distance love

If you want to know the meaning of one minute

Ask a person who just missed a bus, a train or an airplane

If you want to know the meaning of one second

Ask the person who just escaped from an accident

If you want to know the meaning of one millisecond

Ask the person who just came second in the Olympics

That’s the topic today

Và đây là Chương Trình Tiếng Anh 1 phút

Và chủ đề hôm nay là Thời Gian

Một người sống trung bình 78 năm

Và họ dành hầu hết thời gian

28 năm để ngủ

10.5 năm để làm việc

9 năm cho mạng xã hội

Xem tivi hay youtube

Dành 6 năm dọn dẹp đồ

4 năm để ăn uống

3.5 năm để học hành

2.5 năm để đi mua sắm

2.5 năm để vệ sinh cá nhân

Chỉ còn 1.5 năm để nuôi dạy trẻ

1.3 năm di chuyển

Nghĩa là gần 1 năm rưỡi đó ở trên đường

Và chúng ta chỉ còn lại khoảng 9 năm

Bạn sẽ làm gì với 9 năm đó?
Tin xấu là thời gian cứ bay đi

Nhưng tin tốt là bạn chính là người phi công
Có rất nhiều điều xảy ra với bạn

Quan trọng là bạn chính là người chèo lái con tàu của cuộc đời bạn

Bạn chính là người đưa ra quyết định

Thời gian chính là của bạn

Hãy học cách sử dụng thời gian thật tốt

Nếu bạn muốn nhận ra ý nghĩa của 1 năm

Hãy hỏi 1 sinh viên vừa trượt cấp

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 tháng

Hãy hỏi 1 bà mẹ vừa xảy thay trong tháng cuối

thai kỳ

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 tuần

Hãy hỏi người biên tập viên của 1 trang tạp chí online

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 giờ

Hãy hỏi 1 cặp đôi đang sống cuộc sống yêu xa

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 phút

Hãy hỏi 1 người vừa lỡ chuyến xe bus, tàu hay máy bay

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 giây

Hãy hỏi 1 người vừa thoát khỏi 1 vụ tai nạn

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 tích tắc

Hãy hỏi người về thứ 2 trong kỳ thi Olympics

Đó chính là chủ đề hôm nay

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here