Phần 1: Video giải thích ý nghĩa bài hát: 


Phần 2: Video lời chậm và nhanh (chỉ có phát âm, không có nhạc) để tập hát theo + Chú ý về phát âm

Download bản text tại đây

Phần 3: Video có nhạc, có chú ý về phát âm

Full 6 DVD và sách học tiếng Anh qua bài hát tại đây