handnote1 handnote2

[Handbook] Giải thích ý nghĩa cụ thể của từng câu trong bài: Tại đây

Video giải thích ý nghĩa tổng quan của bài và cách nối âm cơ bản + Hát theo.

[Full bộ tài liệu học tiếng Anh qua bài hát]: tại đây

1 COMMENT

  1. Đắt nhất là câu: “Mọi ngôn ngữ đều có thể dịch sang nhau”. Cảm ơn anh rất nhiều. Ra thêm nhiều bài ý nghĩa nữa nhe anh! The Scientist & Summertime Sadness, mong có dịp anh sẽ làm.

Comments are closed.