[Handnote] Phân tích cách phát âm và nối âm của từng câu

page-1-2-handnote

page-3-4-handnote

[Handbook] Giải thích ý nghĩa cụ thể của từng câu trong bài: Tại đây

Video giải thích ý nghĩa tổng quan của bài và cách nối âm cơ bản + Hát theo.

[Full bộ tài liệu học tiếng Anh qua bài hát]: tại đây

1 COMMENT

Comments are closed.