Home Blog

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 10

luyện nghe tiếng anh

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Alright

So the topic today is about brain

I am very interested in psychology

And the study about brain

So everything i taught on this channel

Is all about how to understand your brain’s work

And how to understand the thing that is happening in your mind

That is the way you find out how to improve

Your skills in using the other language

And your brain is an amazing place to be

Because it contains millions, billions, billions of cells

That have, we can say, the information of the universe

If you study in the old way that is repeat, repetition

And try to memorize all the things that quite not necessary for yourself

Your brain’s gonna get very tired and very bored

And it’s not gonna work like the way you want it to be

Your brain is separated into 2 major parts

That is your left brain and your right brain

Left brain is about logical thinking, about numbers and calculation

And the right brain is about imagination, is about colors, pictures, ideas, creativity.

So if you only study by memorizing words, you only use half of your brain function

From today, from now on

Remember. Always combine audios, visuals, pictures, stories. Everything that your right brain has

You just combine them with the lessons, with the text, with the English language

The target language you want to study

That is the way you’re gonna have success in learning the English language

That is it

Thank you for watching

I’ll see you, maybe after Tet holiday

Bye then

Happy new year

Được rồi

Chủ đề hôm nay sẽ về Bộ Não

Mình rất hứng thú về tâm lý học

Và nghiên cứu về não bộ

Nên mọi điều mình dạy trên kênh này

Là đều về cách để hiểu cách làm việc của não bộ

Và làm sao để biết được điều gì đang xảy ra trong đầu bạn

Đó là cách để phát triển

Các kỹ năng bằng ngôn ngữ mới

Và não bạn là một nơi rất tuyệt vời

Bởi nó chứa hàng triệu, hàng tỷ các tế bào

Chứa đựng, phải đến, thông tin của cả vũ trụ

Nều bạn học theo cách cũ là cố lặp lại

Và cố nhớ thông tin mà không thực sự quan trọng với mình

Thì não bạn sẽ rất mệt và chán

Và nó sẽ không làm phục tùng bạn

Não bạn chia làm 2 phần chính

Não trái và não phải

Não trái là về tư duy lô gic,  số và tính toán

Và não phải là về tưởng tượng, màu sắc, ảnh, ý tưởng và sự sáng tạo

 

Vậy nên nếu bạn học bằng cách nhớ từ, bạn chỉ sử dụng có 1 nửa chức năng của não bộ

Từ hôm nay trở đi

Nhớ. Luôn kết hợp âm thanh, đồ họa, hình ảnh, các câu chuyện

Mọi thứ mà não phải của bạn chứa đựng

Bạn chỉ cần thêm nó vào các bài học, với mặt chữ và tiếng Anh thôi

 

Hoặc ngôn ngữ nào mà bạn muốn học

Đó là cách bạn sẽ  thành công trong việc học tiếng Anh

 

Vậy thôi

Cảm ơn vì đã đón xem

Mình sẽ gặp lại các bạn, có thể là sau Tết

Tạm biệt nhé

Chúc mừng năm mới

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 9

luyện nghe tiếng anh

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

No more champagne

And the fireworks are through

Here we are, me and you

Feeling lost and feeling blue

It’s the end of the party

And the morning seems so grey

So unlike yesterday

Now’s the time for us to say…

 

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don’t we might as well lay down and die

You and I

 

Sometimes I see

How the brave new world arrives

And I see how it thrives

In the ashes of our lives

Oh yes, man is a fool

And he thinks he’ll be okay

Dragging on, feet of clay

Never knowing he’s astray

Keeps on going anyway…

 

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don’t we might as well lay down and die

You and I

 

Seems to me now

That the dreams we had before

Are all dead, nothing more

Than confetti on the floor

It’s the end of a decade

In another ten years time

Who can say what we’ll find

What lies waiting down the line

In the end of eighty-nine…

 

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don’t we might as well lay down and die

You and I

Không còn rượu sâm panh nữa

Và pháo hoa cũng đã tắt rồi

Chỉ còn chúng ta ở đây, bạn và tôi

Cảm thấy mất mát và buồn bã

Buổi tiệc đã kết thúc

Và bình minh dường như thật ảm đạm

Thật chẳng giống ngày hôm qua

Giờ đã đến lúc để chúng ta nói…

 

Chúc mừng năm mới

Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong

hiện tại và tương lai

Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là

bạn bè của nhau

Chúc mừng năm mới

Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên

Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi

Bạn và tôi

 

Đôi khi tôi cảm nhận được

Một thế giới mới đang đến như thế nào

Và tôi nhìn thấy thế giới ấy thịnh vượng

Trong đống tro tàn của cuộc đời chúng ta

Ôi, đúng thế, con người là một lũ ngu ngốc

Và họ cứ nghĩ là mình sẽ ổn

Họ luôn do dự và có nhiều tì vết

Họ không bao giờ biết là mình đã chệch hướng rồi

Cứ tiếp tục đi dù gì đi nữa…

 

Chúc mừng năm mới

Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai

Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau

Chúc mừng năm mới

Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên

Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi

Bạn và tôi

 

Giờ đây đối với tôi

Những giấc mơ mà ta từng có trước đây

Đều đã chết hết rồi, chẳng còn gì

Ngoài những cánh hoa giấy trên sàn nhà

Giờ đây đã là cuối thập kỉ rồi

Trong mười năm sau

Ai mà biết được chúng ta sẽ tìm thấy điều gì

Điều gì đang chờ đợi ta trong tương lai

Vào cuối năm 1989…

 

Chúc mừng năm mới

Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai

Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau

Chúc mừng năm mới

Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên

Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi

Bạn và tôi

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 8

luyện nghe tiếng anh

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Let’s talk about health and sickness

So the topic today is about cold and flu

Most of people don’t or can’t distinguish between cold and flu

They often feel tired and they have a cough, a temperature

Runny nose and they say. Oh I’ve got a cold

Oh I’ve got a flu

But the difference between a cold and a flu is that

A flu starts suddenly

One minute you feel fine. I’m ok

And then you feel really bad

You have a temperature

You have a cough

And you’ve got …you know, very tired

That is the time you’ve got a flu

And after you get a flu

You can’t go to work

You feel reall, really bad

All you want to do is just go home, stay in bed

But a cold starts slowly

You still can go to work

So that is the big difference between flu and cold

You can still get up and then do your own things

And after 2 or 3 days, you feel better with a cold

But with a flu, maybe after 3 or 4 weeks you still really bad

And the best thing you can do is just lay down

Have a lot of water or orange juice

That is the best thing you can do with your antibiotics

We say – immune system

That’s one minute for today

Cùng nói về sức khỏe và bệnh tật nhé

Chủ đề hôm nay là về Cảm Và Cúm

Hầu hết mọi người không phân biệt giữa Cảm và Cúm

Họ thường thấy mệt, ho, số

Sổ mũi và rồi họ nói là. Ôi bị Cảm rồi

Ôi bị Cúm rồi

Nhưng sự khác biệt giữa cảm và cúm là

Bị cúm thì rất nhanh

Phút trước vừa thấy khỏe. Chả sao

Và ngay sau đó ốm luôn

Sốt

Ho

Và cảm thấy…bạn biết đấy, rất mệt

Đó là lúc bạn bị Cúm

Bạn không thể đi làm

Bạn cảm thấy rất tệ

Tất cả những gì bạn muốn chỉ là về nhà, nằm trên giường

Nhưng Cảm thì bị khá chậm

Bạn vẫn có thể đi làm

Đó là điểm khác biệt lớn giữa Cảm và Cúm

Bạn vẫn dậy và làm việc được

Và sau 2-3 ngày thì bạn sẽ thấy đỡ hơn với Cảm

Nhưng với Cúm, có thể tới 3-4 tuần vẫn thấy mệt

Và tốt nhất là nằm nghỉ

Uống nhiều nước hoặc nước cam

Đó là điều tốt nhất cho sự miễn dịch

Mà chúng ta gọi là – Hệ thống miễn dịch

Đó là 1 phút hôm nay

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 7

luyện nghe tiếng anh

Audio (Bấm để nghe)

 

——————————————————-

Dịch:

Are you ready for One Minute English today?

1 2 3

You are beautiful

You are smart

And you are unique

You are one of the most stunnings of all God’s creations

Your worth surpasses all Earthly things

Because in the eyes of the Lord God

You are loved

You are worth dying for

You’re worth more than the numbers on the scale

Or the hair product you use

Or the shoes you wear

Inside of you, there’s a woman

Read about the women in the bible

Ruth

Esther

Martha

Mary

These women changed the world forever

Inside of you

Inside of you is the same woman

With that same capability

With that same strength

With that same world changing ability

And your responsibility is to find that woman

And set that woman free

This is who you are

Bạn đã sẵn sàng cho chương Trình Tiếng Anh 1 phút chưa?

1 2 3

Bạn rất đẹp

Bạn thông minh

Và bạn là độc nhất

Bạn là một trong những điều tuyệt vời nhất của Chúa sáng tạo

Bạn đáng giá hơn tất cả những thứ Trần Tục

Bởi trong mắt Chúa

Bạn được yêu thương

Bạn xứng đáng được ai đó hy sinh vì bạn

Bạn đáng giá hơn nhiều mấy con số trên bàn cân

Hay là cái đồ mĩ phẩm tóc

Hay là đôi giày bạn đang đeo

Bên trong bạn, có 1 người phụ nữ

Hãy đọc về những người phụ nữ trong kinh thánh

Ruth

Esther

Martha

Mary

Những người phụ nữ đã thay đổi cả thế giới

Và bên trong bạn

Bên trong bạn chính là người phụ nữ đó

Với năng lực đó

Với sức mạnh đó

Với khả năng thay đổi cả thế giới đó

Và nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm người phụ nữ đó

Và giải phóng cho cô ấy

Đây chính là con người thật của bạn

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 6

luyện nghe tiếng anh

Và bây giờ, chủ đề ngày hôm này đó là: English.

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Alright. The topic today is about food

An average person needs many types of food in a day

You need to have vitamins and also minerals

To provide enough nutrients for the body

To live up for the day

The first thing you need that is water

On average, a person needs about 2 to 3 liters of water in a day

The second one that is nutrients

The first thing you need that is carbohydrate

That comes from rice, gluten, bread, eggs, nuts, peas

Things that you eat everyday

That could be the majority of nutrients you need for your meal

And the second thing that is protein

Protein is contained in the food which is related to meat, eggs also nuts

That could have protein

You should have some fat and some vitamins

For example vitamin A, C, D, K, calcium, Iron

And each mineral and each vitamin plays a very important role

In providing antibiotics and sustainability for your body

And that’s what we call vitality

For example if you lack carbohydrate,

You often feel tired

And if you lack Calcium, your bone structure would be very fragile

If you have too much Vitamin D, you’re gonna have problems with your digest system

That’s One Minute today

Let’s move on to the next one

Xin chào. Chủ đề hôm nay là về đồ ăn

Một người mình thường sẽ cần nhiều loại thức ăn trong 1 ngày

Bạn cần có vitamin và cả khoáng chất

Để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể

Để tồn tại

Điều đầu tiên bạn cần là nước

Trung bình, 1 người lớn cần 2-3 lít nước mỗi ngày

Và thứ 2 là cần có dinh dưỡng

Điều đầu tiên đó là cần đó là Carb

Nó có thể lấy từ gạo, các loại bột, bánh mình, trứng, hạt, đậu

Những món bạn hay ăn hàng ngày

Nó hầu như là thành phần dinh dưỡng chính trong bữa ăn

Và điều thứ 2 bạn cần là Protein

Chứa trong đồ ăn như thịt, trứng và các lại hát

Có thể có protein

Bạn cũng cần chất béo và 1 số vitamin

Ví dụ như vitamin A,C,D,K, Canxi, Sắt

Và mỗi khoáng chất và vitamin đóng 1 vai trò quan trọng

Trong việc cung cấp miễn dịch và sự ổn định cho cơ thể

Đó là thứ mà chúng ta thường gọi là Sức Sống

Ví dụ nếu bạn thiếu Carb

Bạn thường thấy mệt

Hay bạn thiếu Canxi, cấu trúc xương sẽ bị yếu

Hoặc nếu nhiều vitamin D quá thì sẽ gặp vấn đề với hệ thống tiêu hóa

 

Đó là Chương Trình tiếng Anh 1 phút hôm nay

Chuyển sang phần tiếp nhé

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 5

luyện nghe tiếng anh

Và bây giờ, chủ đề ngày hôm này đó là: English.

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Oh yes.

So the first question today must be

Why do we need to learn English

Thanks to the Internet

Thanks to the global developing economy

More and more people and more and more companies

Now need to recruit and need to find people who

Can speak more than just their mother tongue language

And that’s where the English comes in

And if you want to speak English well

Remember. See English as a part of your daily life

Don’t think of English as a subject

Think that English is just a part of your body

Just like an arm or a leg

The air you breathe in

Like something that you do everyday

Don’t think that English is too difficult

It is not for me

Some people they are just talented at learning the English language

That is not true

Because millions of people in the world now are speaking the English language well

Even they come from zero to be fluent in speaking the English language

I did that

Many people did that

I believe that you can do it

That is One Minute for today

Ok

Câu hỏi đầu tiên là

Tại sao lại phải học tiếng Anh?

Nhờ có Internet

Nhờ có nền kinh tế phát triển

Càng ngày nhiều người và các công ty

Càng cần tuyển dụng những người

Có khả năng nói ngôn ngữ thứ 2 (ngoài tiếng mẹ đẻ)

Đó là tiếng Anh

Và nếu muốn nói tốt tiếng Anh ấy

Nhớ rằng. Xem tiếng Anh như 1 phần của cuộc sống

Đừng xem nó như 1 môn học

Xem nó như 1 phần cơ thể

Như cánh tay, chân

Như không khí bạn hít thở

Như điều gì đó bạn làm mỗi ngày

Đừng nghĩ tiếng Anh khó

Hay là nó không dành cho mình

Hay là nhiều người có tài mới học giỏi tiếng Anh

Không đúng nhé

Hàng triệu người trên thế giới đang nói tiếng Anh cực kỳ tốt

 

Thậm chí họ cũng học từ con số không mà trở nên trôi chảy

Mình đã như vậy

Nhiều người đã học được

Mình tin là bạn làm được

Đó là Chương Trình 1 Phút ngày hôm nay

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 4

luyện nghe tiếng anh

Và bây giờ, chủ đề ngày hôm này đó là: Three Experiences.

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Let’s go

Alright

This is One Minute English

And today, I’ll tell you about three experiences

 

That change my life forever

The first one that was when I was 18 years old

That was one of the first times in my life I went to the city

And everything was strange to me

And I was shocked

Because everybody seemed so glamorous

Everybody seemed so amazing

They were all good at the English language

And I was one kind of a person that was not be able to speak

The English language

That was one of my most shocking moments in my life

That changed me forever

The second is that when I was 20 years old

That was one of the first times I when to Fansipan mountain

We climbed up the mountain for about 2 days

One day and a half and we spent half of a day to climb down

And the funny thing was that

We forgot to bring the food and the water

To the mountain

And all along way there, we were desperate

We were starving

But finally we got to the mountain 

We climbed up there

And that was one of the deadly experiences that we got

And the third experience was that when

I had my first baby

You know, the feeling when you had the first baby

That was amazing

But the thing is, you had to learn everything

You had to learn to become a dad

You had to learn to change baby’s diaper

And also, you had to learn to wake up at night

 To take care of the baby

All you wanted to do was just to go back to sleep

But you just couldn’t

That’s why the baby should call you daddy and mommy

That’s is 3 unforgettable experiences of me – AlexD

And let’s move on to the next one

Bắt đầu thôi

Được rồi

Đây là Chương trình Tiếng Anh 1 phút

Và hôm nay, mình sẽ kể về 3 trải nghiệm

Thay đổi cuộc đời mình hoàn toàn

Đầu tiên là khi 18 tuổi

Một trong những lần đầu tiên mình tới thành phố

Mọi thứ quá mới lạ với mình

Và mình thật sự choáng

Bởi mọi người ai cũng hào nhoáng

Mọi người trông ai cũng tuyệt

Ai cũng giỏi tiếng Anh

Và mình thì thuộc loại kém khoản nói

 

Tiếng Anh

Đó là một trong những trải nghiệm sốc nhất cuộc đời mình

Khiến mình hoàn toàn thay đổi

Cái thứ 2 là năm 20 tuổi

Lần đầu leo Fansipan

 

Đội mình leo núi trong 2 ngày

1 ngày rưỡi leo lên và nửa ngày leo xuống

Hài hước ở chỗ

Đội mình quên không mang đồ ăn và nước

Lên trên núi
Dọc đường, cả nhóm tuyệt vọng
Và đói

Nhưng cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi

Leo được lên đó

Là một trải nghiệm hú vía mà team mình trải nghiệm

Và trải nghiệm thứ 3 là khi

Mình có em bé đầu long

Bạn biết đấy, cảm giác khi bạn có con đầu lòng

Thật tuyệt

Nhưng vấn đề là, bạn phải học mọi thứ

Học làm cha

Học cách thay bỉm

Và học cách thức dậy lúc nửa đêm

Để chăm sóc cho em

Tất cả những gì bạn muốn chỉ là đi ngủ

Nhưng mà không thể

Đó là lý do tại sao đứa trẻ đó gọi bạn là cha, là mẹ đó

Và đó là 3 trải nghiệm nhớ đời của mình – AlexD

Chuyển sang phần tiếp nhé 😉

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 3

luyện nghe tiếng anh

Và bây giờ, chủ đề ngày hôm này đó là: TIME.

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Alright. This is One Minute English

And the topic today is about time

An average person lives for 78 years

And they spend most of their time

28 years for sleeping

10.5 years for working

9 years doing social media

Watching TV, watching youtube also

They spend 6 years doing chores

4 years eating and drinking

3.5 years for education

2.5 years for shopping

2.5 years for grooming

Only 1.5 years for childcare

1.3 years for commuting

It means that almost one and a half year

You spend time on the road

And we have 9 years left 

So what are you gonna do with 9 years?

Bad news is time flies

But the good news is you are the pilot

There are so many things that happen to your life

The thing is you are the person who drives the ship of your life

You are the person who decides what to do with that

Time is yours

Learn how to spend your time well

If you want to realize the value of one year

Ask a student who just failed a grade

If you want to know the meaning of one month

Ask a mother who just lost her child in the very last month

Of pregnancy

If you want to know about the value of one week

Ask an online editor of a magazine

If you want to know the meaning of one hour

Ask a couple who is living long distance love

If you want to know the meaning of one minute

Ask a person who just missed a bus, a train or an airplane

If you want to know the meaning of one second

Ask the person who just escaped from an accident

If you want to know the meaning of one millisecond

Ask the person who just came second in the Olympics

That’s the topic today

Và đây là Chương Trình Tiếng Anh 1 phút

Và chủ đề hôm nay là Thời Gian

Một người sống trung bình 78 năm

Và họ dành hầu hết thời gian

28 năm để ngủ

10.5 năm để làm việc

9 năm cho mạng xã hội

Xem tivi hay youtube

Dành 6 năm dọn dẹp đồ

4 năm để ăn uống

3.5 năm để học hành

2.5 năm để đi mua sắm

2.5 năm để vệ sinh cá nhân

Chỉ còn 1.5 năm để nuôi dạy trẻ

1.3 năm di chuyển

Nghĩa là gần 1 năm rưỡi đó ở trên đường

Và chúng ta chỉ còn lại khoảng 9 năm

Bạn sẽ làm gì với 9 năm đó?
Tin xấu là thời gian cứ bay đi

Nhưng tin tốt là bạn chính là người phi công
Có rất nhiều điều xảy ra với bạn

Quan trọng là bạn chính là người chèo lái con tàu của cuộc đời bạn

Bạn chính là người đưa ra quyết định

Thời gian chính là của bạn

Hãy học cách sử dụng thời gian thật tốt

Nếu bạn muốn nhận ra ý nghĩa của 1 năm

Hãy hỏi 1 sinh viên vừa trượt cấp

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 tháng

Hãy hỏi 1 bà mẹ vừa xảy thay trong tháng cuối

thai kỳ

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 tuần

Hãy hỏi người biên tập viên của 1 trang tạp chí online

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 giờ

Hãy hỏi 1 cặp đôi đang sống cuộc sống yêu xa

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 phút

Hãy hỏi 1 người vừa lỡ chuyến xe bus, tàu hay máy bay

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 giây

Hãy hỏi 1 người vừa thoát khỏi 1 vụ tai nạn

Nếu muốn biết ý nghĩa của 1 tích tắc

Hãy hỏi người về thứ 2 trong kỳ thi Olympics

Đó chính là chủ đề hôm nay

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 2

luyện nghe tiếng anh

Và bây giờ, chủ đề ngày hôm này đó là: FRIEND.

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

This is One Minute English

And the topic today is about friends

We have a lot of friends since our childhood time

Until now

We got friends when we were a kid, friends in high school

Friends in university

We have colleagues at work

And different friends give us different sense of being

In some places, in some environments

There’s a sentence that I remember

A person said: “Tell me about your friend and I’ll tell you who you are”

In primary school and secondary school,

I was really bad at school

It wasn’t because of I was stupid or dumb or something

It was because of peer pressure

If you don’t know this, I’m gonna tell you

Peer pressure is something that your friends

 and people around you gives you

some people they are better than you

and they give you the feeling that

“You are not good enough”

And that thinking got stuck in my mind until I got into university

When I got into university, I had many friends

I’ve got to say that I had hundreds of friends

And then they stopped comparing themselves to each other

And I stopped comparing myself to the others too

And that was the time I changed a lot

My life was changed overnight

And that was the time I understand more about myself

About my life

And my relationship got better

I got more friends

I got better friends

I got more friends with the same interests

With the same purpose

They are the people that helped me get the success in my life

Tell me about your friends

Are they the peer pressure

Or are they the friends that are gonna help you

Achieve goals and purpose in life

That is the topic today

Và đây là Chương Trình Tiếng Anh 1 Phút

Chủ đề hôm nay là về Bạn bè

Chúng ta đều có nhiều bạn từ hồi còn nhỏ

Tới giờ

Chúng ta có bạn từ thuở ấu thơ, bạn trung học

Bạn đại học

Đồng nghiệp

Và nhiều người bạn cho chúng ta nhiều cảm quan khác nhau

Ở nhiều nơi, nhiều môi trường

Có 1 câu làm mình rất nhớ

Ai đó nói:” Nói cho tôi bạn của bạn là ai và tôi sẽ cho bạn biết về chính bạn”

Trường cấp 2, cấp ba,

Mình học rất tệ

Không phải vì ngu dốt hay gì đó

Mà vì mình bị áp lực đồng lứa

Nếu bạn không biết thì mình sẽ kể cho mà nghe

Áp lực đồng lứa là cái thứ mà bạn bè

Và những người xung quanh đem tới cho bạn

Khi có ai đó giỏi hơn bạn

Họ cho bạn một cái cảm giác rằng

“Cậu không đủ giỏi”

Và cái suy nghĩ ấy mắc kẹt trong đầu mình cho tới khi vào đại học

Khi vào đại học, mình có thêm nhiều bạn mới

Phải nói là có tới tới hàng trăm bạn

Và rồi họ thôi so sánh với nhau (vì nhiều quá mà)

Và rồi mình cũng thôi không đem bản thân ra so sánh nữa

Đó chính là lúc mình thực sự thay đổi

Cuộc đời đổi khác nhanh chóng

Đó là lúc mình hiểu bản thân hơn

Về cuộc sống

Các mối quan hệ trở nên tốt hơn

Có nhiều bạn hơn

Nhiều bạn tốt hơn

Bạn bè chung sở thích

Cùng mục tiêu

Họ lại chính là những người giúp mình gặt hái thành công

Hãy nói cho mình biết về bạn bè của bạn

Họ là những người gây áp lực

Hay họ là những người trợ lực?

Để bạn đạt mục tiêu cuộc sống?

Đó là chủ đề hôm nay

 

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

10 ngày để THAY ĐỔI – Luyện nghe tiếng Anh – Ngày 1

luyện nghe tiếng anh

Và bây giờ, chủ đề ngày hôm này đó là: LIFE.

Audio (Bấm để nghe)

——————————————————-

Dịch:

Alright. What’s up everybody

Xin chào tất cả các bạn

This is AlexD

Mình là AlexD

And the topic today is about life

Và chủ đề hôm nay là về Cuộc Sống

You know, life contains a lot of things

Bạn biết đấy, cuộc sống bao gồm nhiều thứ

It comes from your friends

Nó có thể đến từ bạn bè

Life can relate to your family

Nó có thể liên quan đến gia đình

Life can relate to your relationship with people

Hay mối quan hệ với mọi người

Life can be about work, can be about travelling

Về công việc hoặc du lịch

Can be about food and just entertainment

Có thể là về đồ ăn hoặc vui chơi giải trí

Everything around you is life

Mọi thứ quanh bạn được gọi là cuộc sống

Life is a structure of a general viewpoint of everything around you

Cuộc sống là một cấu trúc tổng thể cách nhìn về mọi thứ xung quanh

And some people seem to enjoy life

Và nhiều người thì yêu cuộc sống

And some other people seem to be stressed about things in life

Trong khi nhiều người cảm thấy áp lực về nó

And I’m here to tell you this is the moment

Và mình ở đây để nói với bạn rằng đây chính là lúc

And this is the time

Là thời điểm

And this is the way you’re gonna change the whole game

Và là cách bạn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc chơi

You’re gonna change all of your perspectives

Bạn sẽ thay đổi toàn bộ góc nhìn

All of your viewpoints about life

Toàn bộ quan điểm về cuộc sống

You’re gonna feel better

Bạn sẽ cảm thấy tuyệt hơn

Because today is the independence day

Bởi vì hôm nay chính là Tết độc lập

Today is the day that you realise that you are unique

Là ngày bạn nhận ra mình là độc nhất vô nhị

You are number one and you are the only thing on the Earth

Bạn là số một và bạn là phiên bản duy nhất trên thế gian

That there’s no second version of you in this world

Không có một ai có thể copy lại bạn

Remember that

Nhớ đấy

What you perceive yourself

Cách bạn nhìn bản thân mình

Is also what you think about other people

Cũng chính là cách bạn nghĩ về mọi người

Think about your relationship

Về mối quan hệ của bạn

Think about your work

Về công việc của bạn

Once you get out of your shell

Một khi bạn bước ra khỏi cái vỏ ốc đó

Once you get out of the old negative thinking

 

Một khi bạn bước ra khỏi cái tư duy tiêu cực đó

Once you start to think about yourself as a unique person

Một khi bạn bắt đầu nhìn bản thân mình như một điều độc nhất

That is the time you’re gonna start enjoying your life

Là lúc bạn bắt đầu tận hưởng cuộc sống

Don’t you forget that

Đừng có mà quên

Một thắc mắc rất lớn của người học tiếng Anh là môi trường học tiếng Anh.

Nếu bạn tìm được 1 người nước ngoài để có thể nói chuyện hàng ngày thì không gì tuyệt vời hơn. Hoặc một nguồn để chúng ta có thể tiếp xúc với tiếng Anh một cách liên tục. Tuy nhiên bạn khó có thể tìm được 1 người sẵn sàng dành thời gian, tâm huyết để giúp bạn làm những điều đó. Thậm chí bạn có thể thuê 1 gia sư về dạy thì điều đó cũng chưa thực sự hiệu quả, do tốn quá nhiều chi phí mà bạn lại còn cảm thấy nặng nề khi bạn PHẢI HỌC tiếng Anh.

Chính vì vậy mình có một ý tưởng như sau. Ý tưởng này đã được rất nhiều người trên thế giới áp dụng rồi. Đó chính là Podcast. Mình sẽ nghe hàng ngày và mỗi hôm sẽ là một chủ đề khác nhau. Bạn sẽ nghe người ta kể chuyện hoặc đọc về 1 điều gì đó bất kỳ trong cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ được nghe tiếng Anh trong nhiều ngày liên tục. Đó chính là nguồn để làm giàu cho đôi tai của bạn. Đó chính là lúc bạn luyện nghe tiếng Anh rất nhiều. 

Mỗi ngày mình sẽ dành ra thời gian là 1 phút. Mình sẽ nói về 1 chủ đề ngẫu nhiên cho các bạn có thể luyện nghe. Với 10 ngày liên tục bạn hoàn toàn có thể đưa trình độ nghe tiếng Anh của mình lên một tầm cao mới.

Xem thêm:

24 ngày thành thạo nghe nói tiếng Anh từ mất gốc

POPULAR POSTS

MY FAVORITES